Dodano: 22 czerwca 2016

PRIME FOOD CUP 2016 – PLAN TURNIEJU DLA ROCZNIKA 2007, 2008 I 2009

Już 25-26 czerwca 2016 piersze turnieje Prime Food Cup 2016 – regulamin, lista zgłoszeniowa, harmonogramy i tabele turniejowe dla roczników 2007, 2008 i 2009 do pobrania w załącznikach…

WAŻNE INFORMACJE :

1. Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Wszystkie spotkania rozgrywane będą na boiskach trawiastych :

 • boisko o wymiarach 25-28m x 42-45m (rozmiar Tymbarkowski),
 • bramki o wymiarach 5×2 m,
 • rzut karny z 9 metrów,
 • piłka nr 4.

3. Przed rozpoczęciem turnieju trenerzy lub kierownicy każdej drużyny zobowiązani są do wypełnienia protokołu zawodników uczestniczących w meczu.

4. W meczach roczników 2007, 2008 i 2009 bierze udział 7 zawodników (6 zawodników w polu + bramkarz).

5. Drużyny mają nieograniczoną możliwość wymiany zawodników spośród wpisanych do protokołu z możliwością, ich powrotu do gry.

6. Zmiany odbywają się w systemie hokejowym w wyznaczonej do tego strefie.

7. Jeden zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
8. W turnieju :

 • rocznika 2009 bierze udział 16 zespołów podzielonych na dwie grupy
  (gr. A – 8 zespołów , gr. B – 8 zespołów). W pierwszej fazie turnieju rozgrywane są mecze systemem każdy z każdym w grupach. Po wyłonieniu miejsc w grupach, rozegrane zostaną mecze o końcowe miejsca w turnieju 8A-8B, 7A-7B, 6A-6B, 5A-5B, 4A-4B, 3A-3B, 2A-2B, 1A-1B (każda drużyna rozegra w sumie 8 meczy).
 • rocznika 2008 i 2007 bierze udział 18 zespołów podzielonych na dwie grupy(gr. A – 9 zespołów , gr. B – 9 zespołów). W pierwszej fazie turnieju rozgrywane są mecze systemem każdy z każdym w grupach. Po wyłonieniu miejsc w grupach, rozegrane zostaną mecze o końcowe miejsca w turnieju 9A-9B, 8A-8B, 7A-7B, 6A-6B, 5A-5B, 4A-4B, 3A-3B, 2A-2B, 1A-1B (każda drużyna rozegra w sumie 9 meczy).

Czas meczów :

 • rocznik 2009 i 2008 – mecz 1x10min,
 • rocznik 2007 – mecz 1x14min.

9. O kolejności drużyn w tabelach decyduje ilość zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:
Przy dwóch zespołach:

 1. ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
 2. przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
 3. przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,
 4. przy dalszej równości, decyduje losowanie.

Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami:

 1. ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
 2. przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi zespołami,
 3. przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych w meczach między zainteresowanymi zespołami,
 4. przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
 5. przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,
 6. przy dalszej równości, decyduje losowanie.

10. Kary wychowawcze od 1 do 2 minut. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może być usunięty z boiska (czerwona kartka). O konsekwencjach czerwonych kartek decyduje Komisja Zawodów.
11. Każda z drużyn zobowiązana jest do przydzielenia swoim zawodników stałych numerów na koszulkach na czas trwania turnieju.
12.Każda drużyna musi posiadać jednakowy strój sportowy.
13. Każdy zespół powinien posiadać max 12 zawodników.
14. Organizator dopuszcza udział dziewcząt w turnieju w danym roczniku lub max rok starszą.
15. Każda z drużyn zobowiązana jest do przedstawienia następującej dokumentacji :

 1. lista zbiorcza zawodników,
 2. każdy z uczestników musi posiadać aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 3. każdy z zawodników musi posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do uczestnictwa w rozgrywkach (dopuszczalne są listy zbiorcze).

16. Dla wszystkich zawodników oraz trenerów przewidziano ciepły obiad każdego dnia turnieju, ciepłe i zimne napoje oraz ciasto. Dla rodziców przewidziano możliwość zakupienia kawy, ciasta i ciepłego posiłku.
17. Szatnie dla drużyn przechodnie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
18. Organizator nie ubezpiecza zawodników, zapewniając jednak opiekę medyczną.
19. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić :
Koordynator Grup Młodzieżowych – Koordynator Turnieju
AP Junior Football Academy Przechlewo
Trener Jarosław Pietrzykowski
tel. 504 225 580

Dokumenty do pobrania:

Lista zgłoszeniowa Prime Food Cup 2016 – 25-26 czerwca 2016

Regulamin turnieju Prime Food Cup 2016 (rocznik 2007, 2008, 2009)

Rocznik 2008 – 25.06.2016:

Harmonogram czasowy turnieju – rocznik 2008 – Prime Food Cup 2016

Tabele – rocznik 2008 – Prime Food Cup 2016

Rocznik 2009 – 25.06.2016 –

aktualizacja 22.06.2016 23:56

Harmonogram czasowy turnieju – rocznik 2009 – Prime Food Cup 2016 – nowy

Tabele – rocznik 2009 – Prime Food Cup 2016 – nowy

Rocznik 2007 – 26.06.2016:

Harmonogram czasowy turnieju – rocznik 2007 – Prime Food Cup 2016

Tabele – rocznik 2007 – Prime Food Cup 2016

    
  
  

<< pozostałe wiadomości
rina-shey@mailxu.com